23. mateřská škola Plzeň

Topolová 3, příspěvková organizace

Veverky

Veverky

Jana Šonková zástupkyně ředitelky

Bc. Nicole Tomanová  učitelka

Hana Terčová učitelka

Hana Šišková asistent pedagoga

 

 

Naší hlavní prioritou tedy kromě prosociálního chování a cítění je i příprava dětí na vstup do základní školy.

Po celý školní rok se věnujeme těmto činnostem:

-          Intenzivně zkvalitňovat řečový projev dětí

-          Rozšiřovat aktivní slovní zásobu

-          Zabezpečovat dětem dostatek tělesných aktivit

-          Vést děti ke správnému držení těla

-          Zkvalitňovat úroveň hrubé i jemné motoriky

 

 

 
Webdesign: SITMP