23. mateřská škola Plzeň

Topolová 3, příspěvková organizace

Veverky

Třídu Veverek navštěvují děti ve věku 4 - 5 let.

Zaměřujeme se na zkvalitňování pohybových dovedností dětí (podporujeme radostnou náladu cvičením jógy).

Podporujeme zdravý rozvoj řeči dramatizováním oblíbených pohádek.