23. mateřská škola Plzeň

Topolová 3, příspěvková organizace

Veverky

4. třída Veverky

 Bc. Ilona Vacikarová učitelka

Bc. Lenka Fruhbauerová učitelka

Eva Brůhová asistentka pedagoga

 

Naší hlavní prioritou tedy kromě prosociálního chování a cítění je i příprava dětí na vstup do základní školy.

Po celý školní rok se věnujeme těmto činnostem:

-          Intenzivně zkvalitňovat řečový projev dětí

-          Rozšiřovat aktivní slovní zásobu

-          Zabezpečovat dětem dostatek tělesných aktivit

-          Vést děti ke správnému držení těla

-          Zkvalitňovat úroveň hrubé i jemné motoriky

 

 

 
Webdesign: SITMP