23. mateřská škola Plzeň

Topolová 3, příspěvková organizace

Veverky

Veverky

 Jana Šonková zástupkyně ředitelky

 Michaela Mráčková učitelka

 Hana Terčová učitelka

 

 

Naší hlavní prioritou tedy kromě prosociálního chování a cítění je i příprava dětí na vstup do základní školy.

Po celý školní rok se věnujeme těmto činnostem:

-          Intenzivně zkvalitňovat řečový projev dětí

-          Rozšiřovat aktivní slovní zásobu

-          Zabezpečovat dětem dostatek tělesných aktivit

-          Vést děti ke správnému držení těla

-          Zkvalitňovat úroveň hrubé i jemné motoriky

 

 

 
Webdesign: SITMP