Veverky

3. třída Veverky

 Bc. Ilona Vacikarová učitelka

Eva Brůhová učitelka

Petra Terčová asistentka pedagoga

 

Naše třída Veverky se skládá z dětí předškolního věku – 17 chlapců a 7 děvčat. Naší hlavní prioritou tedy kromě prosociálního chování a cítění je i příprava dětí na vstup do základní školy.

Po celý školní rok se věnujeme těmto činnostem:

-          Intenzivně zkvalitňovat řečový projev dětí

-          Rozšiřovat aktivní slovní zásobu

-          Zabezpečovat dětem dostatek tělesných aktivit

-          Vést děti ke správnému držení těla

-          Zkvalitňovat úroveň hrubé i jemné motoriky