charakteristika třídy "Kuřátka"

charakteristika třídy "Kuřátka"

Naším cílem je postupnou adaptací zvykat děti na nové prostředí Mš. Chceme, aby se děti cítily ve třídě bezpečně, zvládly čas bez rodičů prožít v radosti a bez obav.

Máme společná pravidla třídy, vedeme děti k samostatnosti. Snažíme se o prožitkové učení, rády pracujeme s přírodninami, využíváme hry jako výukovou metodu.

Při zdravotním cvičení posloupně rozvíjíme jemnou i hrubou motoriku dětí odpovídající jejich věku.

Naším cílem je vytvořit ve třídě pohodovou atmosféru, plnou kreativních nápadů a činností, které děti zaujmou a budou do školky chodit rády.