23. mateřská škola Plzeň

Topolová 3, příspěvková organizace

Kuřata

Věkové složení naší třídy je 4 - 6 let.

Po celý školní rok usilujeme o to, aby ve třídě panovala pohoda, vzájemné porozumění a přátelská atmosféra. Společně se snažíme dodržovat dohodnutá pravidla a respektujeme individuální potřeby dětí.

Děti v naší třídě mají možnost navštěvovat tyto kroužky: plavání, anglický jazyk, ZUŠ. výtvarný a keramický kroužek.

Předškolní děti připravujeme tak, aby zvládly bez problémů přechod do ZŠ.

Dělá nám radost, když jsou rodiče i děti spokojení.