23. mateřská škola Plzeň

Topolová 3, příspěvková organizace

charakteristika třídy "Kuřátka"

charakteristika třídy "Kuřátka"

Naším cílem je postupnou adaptací zvykat děti na nové prostředí Mš. Chceme, aby se děti cítily ve třídě bezpečně, zvládly čas bez rodičů prožít v radosti a bez obav.

Máme společná pravidla třídy, vedeme děti k samostatnosti. Snažíme se o prožitkové učení, rády pracujeme s přírodninami, využíváme hry jako výukovou metodu.

Při zdravotním cvičení posloupně rozvíjíme jemnou i hrubou motoriku dětí odpovídající jejich věku.

Naším cílem je vytvořit ve třídě pohodovou atmosféru, plnou kreativních nápadů a činností, které děti zaujmou a budou do školky chodit rády.

 
Webdesign: SITMP