23. mateřská škola Plzeň

Topolová 3, příspěvková organizace

Koťata

1.třída Koťata

Iva Adamová, DiS. učitelka, ředitelka školy

Alena Maurová učitelka

Hana Kubíčková učitelka

Petra Terčová školní asistent

 

V letošním roce je zapsáno 25 dětí, z toho 11 chlapců a 14 děvčat ve věku 3 – 4 roky.

Jsme třída nejmenších dětí, snažíme se zvládnout adaptaci na nové prostředí, sebeobsluhu, pobyt v kolektivu,

 dodržovat hygienické návyky, seznamujeme se s pravidly ve třídě i při pobytu venku.

Zaměříme se na hudebně pohybové hry, prostorové hry, zpívání, cvičení.

Naším cílem je, aby děti do školky přicházely rády a těšily se, co nového jim další den přinese.

 

 

 

 
Webdesign: SITMP