23. mateřská škola Plzeň

Topolová 3, příspěvková organizace

Charakteristika třídy "Koťata"

Charakteristika třídy "Koťata"

 

Třídní program členíme do tematických celků, ve kterých plníme dílčí vzdělávací cíle podle vyspělosti dětí. Zaměřujeme se na logopedickou prevenci.

Zařazujeme všechny výchovné složky, vedeme děti ke kladnému vztahu k přírodě, k ekologii a k poznávání světa. Rádi zařazujeme pokusy, prožitkové učení. Věnujeme se výtvarnému projevu a rytmickým hrátkám. Snažíme se zlepšovat řečový projev dětí, debatujeme v komunitním kruhu.

Neustále dbáme na pěkné vztahy mezi dětmi, na rozvoj jejich osobnosti, na vyjádření vlastního názoru a přání. Společně respektujeme daná třídní pravidla. Díky kterým je v naší třídě klidná a radostná  atmosféra.

Máme radost, že se dětem v naší třídě líbí.

 

 
Webdesign: SITMP