23. mateřská škola Plzeň

Topolová 3, příspěvková organizace

charakteristika třídy "Broučci"

 

                                                          Charakteristika třídy Broučci
                                                                            
 
- třída je zaměřena na pohybové aktivity, hry s pohybem, hudebně-pohybové hry se zpěvem
- na činnosti zaměřené na správné držení těla, otužování
- na přípravu pro vstup do ZŠ ( pracovní a grafomotorické listy, uvolňovací cviky ruky )
- na získání osobní samostatnosti, citové a školní zralosti a připravenosti pro vstup do ZŠ
 
Webdesign: SITMP