23. mateřská škola Plzeň

Topolová 3, příspěvková organizace

Broučci

Třídu navštěvují děti ve věku 3 – 4 roky.


V naší třídě probíhá adaptace nově příchozích dětí. Zvykají si na prostředí třídy, celé školy, postupně vytváří kolektiv, učí se žít v novém společenství svých vrstevníků, navzájem se respektovat a nacházejí zde nové kamarády a přátelství. Seznamují se s pravidly třídy a režimem celého dne.


Naše třída „Broučci“ je zaměřena na zvládání sebeobsluhy, pohybové aktivity – zařazování pohybových her, hudebně pohybových her se zpěvem, správné držení těla, relaxační cvičení a dostatek volného pohybu.