23. mateřská škola Plzeň

Topolová 3, příspěvková organizace

Broučci

2. třída Broučci

 

Bc. Markéta Ausbergerová učitelka

Iva Kuglerová učitelka

 

V letošním školním roce do třídy broučků chodí 19 chlapců a 6 dívek. Přišly k nám 3 nové děti. Věkové složení třídy je 3,5 – 5 let.

Zaměřujeme se na všestranný rozvoj dětí s přihlédnutím k individuálním potřebám. Zařazujeme pravidelně pohybové hry, hudebně pohybové hry se zpěvem, pohybové aktivity vedoucí ke správnému držení těla, koordinaci pohybů a relaxační cvičení.

Naší prioritou je, aby děti chodily do školky rády, byly v ní spokojené a těšily se na nové kamarády a paní učitelky.


 
Webdesign: SITMP