23. mateřská škola Plzeň

Topolová 3, příspěvková organizace

Šablony II

 

 Cílem projektu MŠ je posílení našeho týmu o školního asistenta,

školního speciálního pedagoga, profesní růst pedagogů pomocí

vzdělávání a sebevzdělávání v kurzech zaměřených na čtenářskou

a matematickou pregramotnost, osobnostně sociální rozvoj, inkluzi,

polytechnické vzdělávání, ICT.

 

 
Webdesign: SITMP