Charakteristika školy

Název školy:

23. mateřská škola Plzeň, Topolová 3, příspěvková organizace

Právní forma:

příspěvková organizace

Kontakt:

tel.: 725 552 739 - MŠ
mobil: 724 133 686 – ředitelka Iva Adamová, DiS.
e-mail : adamovaiv@ms23.plzen-edu.cz

Mateřská škola se nachází v klidném prostředí v Plzni na Slovanech.
Velkou výhodou je vlastní zahrada, která je využívána větší část roku. Také blízkost Homolky umožňuje dětem trávit pobyty venku uprostřed přírody. Pro rodiče je výhodou blízkost většiny prostředků hromadné dopravy- tramvaj číslo 1, trolejbus č. 10,13, autobus č.22,29,30,51.

 Nabízíme nadstandartní vybavení školy:

 Děti se samy podílejí na výzdobě školy.

Škola je čtyřtřídní s kapacitou 100 dětí. Pracuje zde 19 zaměstnanců, z toho 9 kvalifikovaných učitelek, 1 speciální pedagog a 3 asistentky pedagoga.
Škola má vlastní prádelnu.  Mateřská škola je příspěvkovou organizací zřízenou Magistrátem města Plzně od 1.1.2002. Je vedena v síti škol KÚ Plzeň.

Základním posláním školy je předškolní výchova dětí.