23. mateřská škola Plzeň

Topolová 3, příspěvková organizace

Platby (školné, stravné, zálohy na kulturu)

Platba školného pro školní rok 2023/2024

Platba školného je stanovena na 490, - Kč měsíčně.

Platby jsou možné pouze inkasem - na číslo účtu MŠ 562 363 11/0100.

Inkasovat se bude vždy k 15. dni v měsíci.

Od placení školného jsou osvobozeni předškoláci – tzn. děti, které dovrší do 31. 8. 2023 - 6 let. Děti s odkladem školní docházky školné neplatí!!!

 

Stravné

První platba stravného pro všechny děti je zálohová ve výši 1 200,-- Kč. Splatnost 1.- 20. září 2023 jednorázovým příkazem k úhradě na účet ŠJ 963 23 11/0100. Nezapomeňte do zprávy pro příjemce uvést jméno dítěte - důležité k přiřazení platby!

Další platby stravného dle skutečně projedených obědů se hradí vždy následující měsíc (tj. v říjnu za září, v listopadu za říjen atd.). Na konci školního roku bude ze zálohy hrazen poslední měsíc, kdy dítě bude v MŠ a zbytek se vrátí rodičům všech dětí.

Platby jsou možné pouze inkasem (je třeba zařídit povolení k inkasu v bance a dodat podepsaný formulář o zařízení inkasa – možno i v rámci internetového bankovnictví a povolení k inkasu pro vedoucí ŠJ). Platba v hotovosti možná pouze ve vyjímečných případech po domluvě s vedoucí školní jídelny.

Číslo účtu školní jídelny je 963 23 11/0100

Výše stravného je pro děti do 6 let 44,-- Kč / den a pro děti 7 leté 48,-- Kč / den. Do jednotlivých kategorií se děti zařazují dle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce (tj. od 1. 9. do 31. 8.).

 

Zálohy na kulturní akce MŠ

Zálohy na kulturní akce se platí ve výši 500,-Kč na školní rok na účet MŠ 562 363 11/0100, do zprávy pro příjemce uvádějte jméno dítěte - kultura. Na konci se zúčtuje, přeplatky se vrací na účty, nedoplatky hradí rodiče též převodem na účet MŠ.

PLATBY POSÍLEJTE AŽ V ZÁŘÍ, NE DŘÍVE!!!

 

 

 
Webdesign: SITMP