23. mateřská škola Plzeň

Topolová 3, příspěvková organizace

Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení

Ošetřovné se bude poskytovat za kalendářní měsíc.

Dávka bude náležet v rámci daného měsíce vždy za dny, ve kterých byla péče poskytována.

Po skončení daného měsíce uvede žadatel o dávku na zvláštním tiskopisu "Výkaz péče o dítě z důvodu uazavření výchovného zařízení", ve které dny péči poskytoval.

Doklady potřebné pro pečující osobu i vsituaci, že se dvě pečující osoby v péči střídají

- Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)

- Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení

Výše uvedené doklady jsou potřebné pro zpracování první výplaty dávky.Pro všechny další výplaty dávky se předkládá jen Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení.

 

Files/ms23/Vykaz-1.pdf

 

Jídelníček

Seznam alergenů (pdf)

Dětem poskytujeme pestrou vyváženou a hodnotnou stravu.

 

Více informací

Webdesign: SITMP