Platby v MŠ od září 2022

Platby v MŠ od září 2022

Věnujte pozornost.změnám v platbách v MŠ!!!

Všechny děti, které jsou nahlášeny v MŠ musí mít uhrazenu zálohu na stravné ve výši 1 200 Kč / 1 dítě. Tuto platbu proveďte jednorázovým příkazem k úhradě na účet 963 23 11 / 0100, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte, aby mohla být platba přiřazena. Platbu uhraďte  v období 1. - 20. září 2022, ne dříve!!!.. Máte-li v MŠ děti dvě, uhraďte částku 2 400 Kč též jedním příkazem. Na konci školního roku se záloha zúčtuje, přeplatky se vrací na účty. Od 1. října si nastavte inkaso s limitem 1 200 Kč a frekvencí 1x měsíčně (u sourozenců limit zdvojnásobte - strhává se jednou částkou). Zpětně za předchozí měsíc hradíte za skutečně projedenou stravu.

Úplata za vzdělávání se hradí v daný měsíc pouze inkasem - nastavte si jej s limitem 600 Kč a frekvencí 1x měsíčně  od 1. září 2022 ve prospěch účtu 562 363 11 / 0100 (u sourozenců částku zdvojnásobit). Sazba pro rok 2022/2023 je 500 Kč.