Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021

Informace k přijímacímu řízení do MŠ pro školní rok 2020/2021

1)        vyplňování žádostí na webu www.mszapis.eu

           15. 4. - 3. 5. 2020

2)        sběr žádostí v MŠ

           v případě, že zvolíte osobní podání žádosti, můžete tak učinit vhozením do schránky školy ve dnech 4. a 5. 5. 2020 8-14 hod.

        Důležité upozornění: Sledujte průběžně aktuální změny v zápisu do mateřských škol, které mohou nastat z důvodu mimořádných opatření na www.mszapis.plzen.eu. - již jsou zde aktuální informace