Distanční vzdělávání

Vzdělávání předškoláků v době uzavření MŠ od 14.10.2020

Distanční vzdělávání

Způsob poskytování – aplikace Samepage (informace na webových stránkách, na třídních schůzkách, přístupy byly umožněny)

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, má povinnost se vzdělávání distanční formou účastnit. V případě neúčasti, má zákonný zástupce povinnost dítě řádně omluvit (omluvné listy).

Hodnocení a zpětná vazba - zpětnou vazbou pro nás budou například fotografie dítěte při činnostech, kresby, malby, deníček, kam budou rodiče s dítětem zaznamenávat různé zážitky z četby, společných činností, procházek aj.

Co by mělo být nejdůležitější?

§ Věnujme dítěti soustředěnou pozornost. To znamená vyhradit si na dítě čas, kdy se nebudeme věnovat jiným činnostem, kdy budeme plně zaměřeni na dítě a na to, co dělá, co děláme.

§ Povídejme si s dítětem, vyprávějme si.

§ Každý den si najděme chvíli na čtení. Nikdy není brzy na to začít dětem číst, nikdy není pozdě začít dětem číst. Můžeme si z toho vytvořit krásný večerní rituál před spaním.

§ Důvěřujme svému dítěti. Zvládne toho hodně, pokud k tomu dostane příležitost. Nebojme se, že rozbije talíř, vyleje vodu, rozsype mouku….to se přece stane i nám. Využijme takové situace k tomu, že není problém chybovat, ale učme ho po sobě uklidit (i když to nebude dokonalé).

§ Zapojujme dítě do běžných činností doma, v zahradě i v dílně.

§ Hrajme s dítětem běžně dostupné hry (pexeso, Černý Petr, kvarteto…).

§ Dopřejme dítěti dostatek různorodého pohybu.

§ Učme dítě dodržovat pravidla (chování, stolování…).

 

„Chovejme se k dětem s laskavou důsledností.“ Z. Matějček