23. mateřská škola Plzeň

Topolová 3, příspěvková organizace

Informace k zápisům

 

Vážení rodiče,

při vyplňování přihlášek si zarezervujte den i čas v rezervačním systému.

Sběr přihlášek pro školní rok 2024/2025 bude probíhat: 6. - 7.5. 2024

6.5. 2024 v čase 9.00 - 12.00 a 12.45 - 17.00

7.5. 2024 v čase 9.30 - 12.00 a 12.30 – 14.00

DŮLEŽITÉ!!!

Budete-li doručovat žádost do MŠ datovou zprávou prostřednictvím datové schránky školy, nezapomeňte provést konverzi dokumentu - originálu potvrzení lékaře o očkování dítěte – z listinné podoby do dokumentu v datové zprávě s připojenou doložkou o provedení konverze. Konverzi dokumentů zajišťují kontaktní místa veřejné správy, která jsou opatřena logem Czech Point. Podle školského zákona je doložení očkování dítěte podmínkou pro přijetí dítěte do MŠ (vyjma dětí s povinným předškolním vzděláváním) a je podkladem pro vydání rozhodnutí o přijetí. Z tohoto důvodu se dokládá originálem potvrzení v listinné podobě nebo jeho výstupem po autorizované konverzi.

Vloženo 4.4.2024

 

Jídelníček

Dokument Microsoft Word

Stáhněte si jídelníček
(soubor doc)

 

Seznam alergenů (pdf)

Dětem poskytujeme pestrou vyváženou a hodnotnou stravu.

 

Webdesign: SITMP