23. mateřská škola Plzeň

Topolová 3, příspěvková organizace

Doporučení pro činnosti s dětmi

Všem, kdo se nechtějí s dětmi doma nudit …

Mnoho inspirace lze najít na nástěnkách z celého světa, které jsou plně přístupné všem, kteří mají účet na Google (předpokládám, že všichni, co mají chytrý telefon J ) … do vyhledavače zadejte: pinterest , načte se stránka, na které se vyhledává podle hesel … zkuste například: předškoláci otevře se Vám velká nabídka s různými aktivitami pro předškolní děti, lze se postupně zaměřit i na dílčí témata, tak kde zjistíte, že Vaše dítě má ještě rezervy. Pokud zadáte vyhledávané téma ve více jazycích, máte větší nabídku.

Zde jsou záchytná témata pro některé oblasti:  

Uvolňovací cviky (ruka)    jako vhodné se jeví uvolňovat spolu s básničkou nebo písničkou, děti si procvičují paměť a zároveň ví, kdy procvičování končí. 

Grafomotorika  - listy můžete vytisknout, jako vhodné se jeví používat trojhranné tužky ideálně i pastelky, kdy změnou barvy je výsledek na listu pestřejší a lze i počtem barev vizualizovat čas, jak dlouho se dítě bude práci věnovat.

Jemná motorika – navlékání korálků, jednoduché prošívání látky – mnoho dětí neumí navléknout nit do jehly a ani neví na co slouží J, třídění drobných předmětů – fazole, čočka, pro technické typy šroubky, hřebíky …dále se nabízí kompletace šroubků a matiček, zatloukání hřebíků (ideálně „lepeňáky“, mají větší hlavičku), šroubování vrutů…

Sluchové vnímání a paměť - opět se nabízí spousta inspirace. Učte se s dětmi krátké básničky, rozpočítávadla (můžete využít při zadávání drobných úkolů v domácnosti … kdo zalije květiny, utře prach, pomůže mamince … bude celý den lenošit J ) zpívejte písničky, spousta se jich dá najít na You tube i s textem. Hrajte slovní fotbal  -  poslední písmeno ze slova, které řeknete je počáteční slova, které Vaše dítě vymyslí, alternativa je i s poslední slabikou.

Rozšiřujte dětem slovní zásobu … hledejte ve svém okolí věci začínající na určitá písmena, nechte je hádat zvířata, věci, auta, lidi… na které myslíte – dávejte jim návodné otázky (je to velké zvíře, žije v Africe nebo Indii, má šedou barvu, u nás ho vidíme zejména v ZOO, pomáhá lidem v práci …. SLON!) nebo těžší varianta,  odpovídejte na jejich otázky pouze ANO X NE). Tvořte s dětmi rýmy na věci kolem Vás (židle – vidle, čepice – slepice….), děti rády tvoří svá vlastní slova, pomozte jim slova najít, využijte popisu dané věci, stává se, že často řeknou slovo a neznají jeho význam … vysvětlete, tvořte společně věty nebo krátké příběhy. Nechte děti hledat předměty nebo dobroty …možná znáte nápovědy samá voda, přihořívá, hoří! Další inspirace na stránce Chytré hraní, hry na rozvoj sluchového vnímání.    

Zrakové vnímání  a paměť – nechte děti hledat v nejbližším okolí např.: vše, co je červené, je vysoké, dá se sníst, můžeme si obléct, je ze dřeva … nechte je dokreslovat jednoduché obrázky podle předlohy, může být nakreslena jenom půlka, dítě dokreslí druhou nebo se dají najít obrázky, kdy jeden slouží jako předloha a do druhého dítě dokresluje. Hrajte hry typu „Co se tady změnilo“ … Dítě odejde mimo místnost, uděláte drobnou změnu a ono hádá, co se stalo. Hrajte KIMOVY HRY – na sůl dejte 5 předmětů na dobu přibližně 1 minuty, potom předměty ukryjte pod šátek. Dítě má za úkol vyjmenovat všechny předměty. Postupně počet předmětů navyšujte, předměty mohou být různorodé nebo z nějakého tematického okruhu ( hračky, potraviny, psací potřeby…). Dál se nabízí pexesa, lze vyrobit i doma  - nakreslit nebo využít razítka, nalepit obrázky z letáků … Jiná varianta pexesa je i sluchové pexeso – do obalů od hraček z „Kindervajíček“ dát vždy dva stejně znějící předměty (fazole, šroubky, mince, sůl .. ).

Orientace v prostoru – lépe zadat téma lateralita. Zapojte i pohyb … Můžete doma postavit jednoduchou překážkovou dráhu nebo jen slalom – zavažte dítěti oči nebo jen zavřené, kdo by měl problém a udělujte pokyny .. jdi o malý krok dopředu, dva kroky vlevo, malý úkrok vpravo … můžete bodovat každou překonanou překážku bez dotyku jedním bodem … vystřídejte se J. Tancujte a cvičte podle You tube např.: Cvičíme s Míšou…

Další pojem vizuomotorika – nabízí se spousta pracovních listů, s dětmi nás baví „Bitva“ – na okrajích papíru si označíme body (kreslíme armádu), jedna strana patří Vám, druhá soupeři J a střídavě se snažíte jedním, rychlým tahem zasáhnout bod soupeře. Vítězí ten, kdo zasáhne všechny body protihráče. Zmenšováním papíru docílíte i uvolňování ruky od největšího formátu, kdy je pohyb veden z ramene po malý formát, kde je třeba mít uvolněné zápěstí a z něho pohyb vychází …  Jako něžnější varianty se nabízí slalom mezi nakreslenými body, postavenými figurkami … nebo jízda po silnici – čím je silnice užší, tím je úkol pro děti náročnější.

Nezapomínejte na pravidelný pohyb, tančete, cvičte .. dle možností využívejte i pobyt na čerstvém vzduchu, podporujte kreativitu dětí – omezte elektroniku, nechte je vyrábět z přírodních materiálů, využívejte je k pomoci v domácnosti, úklid, vaření, pečení … dokumentujte jejich činnost a pochlubte se mailem paní učitelce J

Rozhodně nezapomínejte sami na sebe … spokojený rodič = spokojené dítě J

 

Kdo má málo, může hledat dále např.:

https://www.chytrehrani.com/poradna-a-blog/poradna

 

 

 

Jídelníček

Seznam alergenů (pdf)

Dětem poskytujeme pestrou vyváženou a hodnotnou stravu.

 

Více informací

Webdesign: SITMP