23. mateřská škola Plzeň

Topolová 3, příspěvková organizace

Roční plán 2018/2019

 Navazuje na Školní vzdělávací program.


 

ORGANIZACE    ŠKOLNÍHO    ROKU  2018 - 2019

 

Organizace školního roku 2018/2019

 

 

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

25. 2. - 3. 3. 2019

 

Kapacita školy                     100 dětí.

 

K  1. 9. 20018  zapsáno       99 dětí.   

 

Děti rozděleny do 4 tříd podle věku.

V letošním roce 43 předškoláků.

 

 

I. třída – BROUČKOVÉ         třídní učitelky : Bc. Markéta Ausbergerová

                                                                            Iva Kuglerová 

 

 

 

II. třída – VEVERKY              třídní učitelky:  Bc. Ilona Vacikarová

                                                                            Eva Brůhová

                                               asistent pedag:       Petra Terčová

 

 

III.třída – KUŘATA               třídní učitelky:  Bc. Nicole Tomanová

                                                                            Jana Šonková

 

 

IV. třída – KOŤATA             třídní učitelky:         Alena Maurová

                                                                            Iva Adamová, DiS.

                                                                            Hana Kubíčková

 

 

ORGANIZACE DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

Mateřská škola v provozu od 6.00 hodin – 16.00 hodin

 

nástup dětí do MŠ                             6.00 – 8.00 hodin (po domluvě i později)

 

spontánní hra                                     do 9.30 – podle programu dne dle plánu učitelky

a činnosti řízené pedagogem              na třídě

 

pohybové aktivity                              zařazovány v průběhu dne

 

pobyt venku                                       9.30 – 11.30 hodin – podle aktuálního počasí

 

odpočinek, spánek                             během dne možnost individuální relaxace dle

                                                           potřeby dětí

                                                           spánek 1. a 2. tř. – 12.00 – 14.00 hodin

 

                                                           děti spí na lehátkách, je zajištěno větrání

                                                           lůžkoviny měněny každé 3 týdny

                                                           ve 3. a 4. tř. – odpočinek 12.30 – 14.00 hodin

                                                           četba, poslech kazet

                                                           od 14.30 hodin – hra, zájmové činnosti, pobyt venku

 

stravování                                          svačina – 7.45 – 8.30 hodin, 14.00 – 14.30 hodin

                                                           3. a 4. tř. samoobslužná

                                                           1. a 2. tř. během roku postupný přechod na

                                                           samoobslužnou

 

                                                           oběd – 11.30 – 12.00 – 1. a 2. tř.

                                                                       11.45 – 12.15 – 3. a 4. tř.

                                                           časový odstup mezi jídly je dodržován

 

pitný režim                                         zajištěn během celého dne – 3. a 4. třída – samoobslužný

                                                         1.      a 2. třída – nalévají paní učitelky

                                                          možnost výběru

otužování                                           vzduchem, plavání

 

 

způsob nakládání s prádlem               1x za 3 týdny výměna lůžkovin - domů

                                                         1x týdně ručníky – vlastní prádelna

 

 

 AKTIVITY ŠKOLY

 

-          plavecký výcvik (3. a 4. třída)

 

-          výuka anglického jazyka – 3. a 4. třída

 

-          výtvarné a pracovní činnosti, keramika - 3. a 4. třída

 

-          cvičení s prvky jógy – 2. třída

 

-          hudebně pohybové aktivity s prvky lidového tance – všechny třídy

 

-          spolupráce se ZUŠ Chválenická – PHV

 

-          logopedická prevence

 

-          spolupráce s Akademií hotelnictví a cestovního ruchu – čertování, zdravý životní styl

 

-          poznávání města Plzně a jeho okolí – historie, současnost – výlety

 

-          prezentace školy v tisku, na webových stránkách

 

-          spolupráce se ZŠ

  

 

Školní rok 2018/19

 

Začíná 3. září - pondělí

Nástup do mateřské školy – do 8 hodin.

Na dveřích a na šatnách budou vyvěšeny seznamy dětí rozdělených do jednotlivých tříd.

V šatnách budou mít děti přidělenou značku.

Dostanete vytištěné pokyny týkající se plateb školného a stravného.

Seznam věcí do mateřské školy

ü  v šatně mají děti připravenou tašku se svojí značkou

ü  bačkory

ü  v tašce – náhradní spodní prádlo (kalhotky, tričko, punčocháče, ponožky)

ü  tepláky (jiné na zahradu, jiné do třídy)

ü  povlečení  - rozměry do klasické postýlky, prostěradlo na gumu – natahovací, pyžamo

VŠE PODEPSANÉ

ü  ve 2., 3. a 4. třídě – kartáček na zuby, pastu, kelímek

Hlavní priority pro školní rok 2018 -2019

 

Evaluace krátkodobých (ročních) cílů MŠ      

Naplnění jednotlivých prostředků krátkodobých cílů v rámci školy jako celku

-          plní všechny pí učitelky

 

 Rozšíření péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami

-          plní všechny pí učitelky

 

 prostředky:

-          pedagogická diagnostika dítěte

-          PLPP

-          individuální vzdělávací plán

-          prohlubování spolupráce s rodiči

-          spolupráce s PPP, SPC

-          dostatečná nabídka zájmových činností

-          péče o mimořádně talentované děti formou IP

-          logopedická prevence

 

 Podpora duševní pohody dětí, rozvoj jejich intelektu, řeči, poznávacích procesů a funkcí, citů, vůle a tvořivosti cestou přirozené výchovy a vzdělávání na základě  interakce s okolím a svou vlastní prožitou zkušeností – se zaměřením na co nejužší kontakt s přírodou

 

- plní všichni zaměstnanci školy

 

prostředky:

-          orientace dětí na zájem o poznávání

-          vytváření dostatku přirozených situací a námětů – orientovat děti přes prožitky, zažitou realitu

-          využívat experimentování

-          respektovat individuální zvláštnosti dítěte

-          důraz na výchovu k zdravému sebevědomí, ke kladnému sebepojetí, sebedůvěře

-          zaměření na rozvoj tvořivosti a samostatnosti dítěte

-          zodpovědná příprava dítěte na vstup do základní školy

-          důraz na péči dětí s odkladem školní docházky

  

PLÁNOVANÉ AKCE

  

Září

-          třídní schůzka s rodiči – seznámení s prostředím, se zaměstnanci školy, se školním programem, s aktivitami školy

 

Prosinec

-          „Mikulášská nadílka“

-          „Čertování“ – spolupráce s Akademií hotelnictví a cestovního ruchu

-          vystoupení v domově pro seniory

-          vánoční posezení s rodiči a dětmi – zpěv koled, výroba dárečků spolu s rodiči, ochutnávka vánočního cukroví

 

Únor

-          „Masopustní karneval“

 

Březen

-          Den otevřených dveří – 2x

-          zdravý životní styl – spolupráce s Akademií hotelnictví a cestovního ruchu

 

Duben

-          „Velikonoční zajíček“ – nadílka s kulturním programem

 

Květen

-          zápisy na školní rok 2018/2019

-          posezení s maminkou k oslavě jejího svátku, pracovní dílny

-          výlety do okolí Plzně

 

Červen

-          oslava MDD

-          Den otců

-          výlet do plzeňské ZOO

-          výlety do okolí Plzně

-          loučení s předškoláky

-          slavnost na zahradě

 

V průběhu roku

-          kulturní akce – Alfa, Polanova síň, KD Šeříkovka, divadlo J. K. Tyla, akce v MŠ

-          koncerty – ZUŠ Chválenická, výchovné koncerty

-          účast ve výtvarných soutěží

-          spolupráce s 21. a 25. ZŠ, Masarykova ZŠ Jiráskovo nám.

-          spolupráce s domovem pro seniory Anavita

-          Policie ČR

-          zapojení do pohybových aktivit v rámci města Plzně

 

 

V Plzni dne 20. 8. 2018                                                         Adamová Iva, DiS. - ředitelka MŠ

 

 

 

PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ŠKOLY

 

Pedagogičtí zaměstnanci

 

jméno

Pracovní zařazení

Iva Adamová, DiS.

ředitelka školy

Alena Maurová                     

učitelka

Bc. Markéta Ausbergerová

učitelka

Iva Kuglerová

učitelka

Eva Brůhová

učitelka

Bc. Nicole Tomanová

učitelka

Jana Šonková

učitelka

pověřená zastupováním ředitelky v době její nepřítomnosti

Bc. Ilona Vacikarová

učitelka

Hana Kubíčková

učitelka

Petra Terčová

asistent pedagoga

Mgr. Dagmar Pankrazová

speciální pedagog

 

Zaměstnanci školní jídelny

 

Margaréta Benýšková

vedoucí školní jídelny

Monika Jindrová

vedoucí kuchařka

Martina Spěváčková

kuchařka

 

Správní zaměstnanci

 

Ivana Miláčková

školnice

Renata Mráčková

uklízečka

Hana Kubíčková

uklízečka