23. mateřská škola Plzeň

Topolová 3, příspěvková organizace

Platby (školné, stravné)

Platba školného pro školní rok 2018/2019

Platba školného je stanovena na 430, - Kč měsíčně.

Od ledna 2019 budou platby možné pouze inkasem - na číslo účtu MŠ 562 363 11/0100.

Inkasovat se bude vždy k 15. dni v měsíci.

Od placení školného jsou osvobozeni předškoláci – tzn. děti, které dovrší do 31. 8. 2019 - 6 let. Děti s odkladem školní docházky školné neplatí!!!

 

Stravné

První platba stravného pro všechny děti je zálohová ve výši 1000,-- Kč. Je splatná do 10. září 2018 v hotovosti u vedoucí školní jídelny.

Další platby stravného dle skutečně projedených obědů se hradí vždy následující měsíc (tj. v říjnu za září, v listopadu za říjen atd.). Na konci školního roku bude ze zálohy hrazen poslední měsíc, kdy dítě bude v MŠ a zbytek se vrátí rodičům všech dětí.

Platby jsou možné inkasem (je třeba zařídit povolení k inkasu v bance a dodat podepsaný formulář o zařízení inkasa – možno i v rámci internetového bankovnictví a povolení k inkasu pro vedoucí ŠJ) nebo hotově v kanceláři MŠ v termínech vyvěšených počátkem měsíce na nástěnce u vchodu do MŠ.

Číslo účtu školní jídelny je 963 23 11/0100

Výše stravného je pro děti do 6 let 33,-- Kč / den a pro děti 7 leté 37,-- Kč / den. Do jednotlivých kategorií se děti zařazují dle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce (tj. od 1. 9. do 31. 8.).